[착한뉴스] 2화

Ep.2 한베정보놀이터-착한뉴스

▷진행자: 히엔, 은진

*****
은진: 우선 도로교통법 개정 관련 몇 가지 소식을 전해 드리겠습니다. 지난 9월 28일부터 개정 도로교통법이 실행되었는데 전좌석 안전띠 의무화와 자전거 안전모 착용 의무화가 되었습니다.
히엔: Đầu tiên là tin tức liên quan đến luật giao thông đường bộ sửa đổi. Luật giao thông đường bộ sửa đổi đã có hiệu lực từ ngày 29/8 vừa rồi, trong đó đáng chú ý là việc bắt buộc cài dây an toàn đối với tất cả mọi người trên ô tô và đội mũ bảo hiểm đối với tất cả người ngồi trên xe đạp.

은진: 이제는 고속도로 말고 모든 도로에서 탑승자는 안전벨트를 착용해야 합니다. 위반 시 운전자는 3만 원의 법칙금을 지불해야 하고13세 미만 어린이가 안전띠를 매지 않았으면 과태료 6만원이 부과됩니다. 또한 경사진 곳에 주정차할 때는 고임목을 받치는 등 미끄럼 사고 방지를 하도록 해야 합니다.
히엔: Bây giờ thì không chỉ trên đường cao tốc mà tất cả người ngồi trên ô tô phải cài dây an toàn trên mọi loại đường. Nếu vi phạm thì người lái xe sẽ bị phạt 30,000 won. Nếu có trẻ em dưới 13 tuổi không thắt dây an toàn thì sẽ bị phạt 60,000 won. Thêm nữa là khi đỗ hoặc dừng xe lâu trên đường dốc thì phải thực hiện các biện pháp chống trượt như chêm bánh xe, v.v.

은진: 이제는 자전거 음주운전하면 처벌을 받습니다. 혈중알콜농도 0.05% 이상이면3만 원, 음주측정에 불응하면 10만 원의 법칙금이 부과됩니다. 그리고 자전거 탑승하는 운전자 및 동승자 모두 안전모를 착용해야 합니다. 다만 아직 안전모 미착용 처벌을 하지 않고 안전모 착용 문화가 정착된 후에 처벌 규정이 도입될 겁니다.
히엔: Từ giờ thì uống rượu rồi đi xe đạp sẽ bị phạt. Nếu nồng độ cồn trong máu cao hơn 0.05% thì mức phạt sẽ là 30,000 won, nếu chống đối việc đo độ cồn trong máu sẽ bị phạt 100,000 won. Thêm nữa là cả người lái xe và người ngồi sau se đạp phải đội mũ bảo hiểm. Hiện tại thì nếu bị phát hiện không đội mũ bảo hiểm vẫn chưa bị phạt, dự kiến sẽ có quy chế về sử phạt sau khi văn hóa sử dụng mũ bảo hiểm được phát triển rộng rãi.

은진: 11월 말까지 계도 및 홍보 활동을 하고 12월부터 집중 단속이 이루어질 겁니다.
히엔: Luật sửa đổi sẽ được tuyên truyền và giám sát, nhắc nhở thực hiện cho đến tháng 11. Từ tháng 12 thì sẽ bắt đầu kiểm tra xử phạt.

*****
은진: 올해 단풍은 지난 달 말부터 설악산에서 시작되었고 중부 지방은 10월 중순, 남주 지방은 10월 하순에 시작될 것으로 예측되었습니다. 단풍을 감상하러 산으로 올라가는 등산객에게 주의해야 할 점이 있습니다. 바로 음주 산행 금지입니다. 자연공원법 시행령에 따르면 국립, 도립, 군립 공원 내 산 탐방로, 정상 근처, 대피소 등 모두 음주행위가 금지됩니다. 만약 술을 마시다 적발되면 한 번은 5만원, 그 다음부터는 10만 원의 과태료가 부과됩니다.
히엔: Mùa lá đỏ năm nay đã bắt đầu từ cuối tháng 9 ở núi Seorak và dần dần lá đỏ sẽ xuất hiện vào giữa tháng 10 ở khu vực miền trung và cuối tháng 10 ở khu vực miền nam. Các bạn leo núi ngắm lá vàng chú ý luật cấm uống rượu khi leo núi nhé. Theo lệnh thi hành luật công viên tự nhiên thì cấm uống rượu ở mọi địa điểm thuộc công viên quốc gia, thành phố, tỉnh, huyện, bao gồm khu vực gần các đỉnh, đường leo, nơi trú ẩn, v.v. Nếu bị phát hiện uống rượu thì lần đầu sẽ bị phạt 50,000 won, từ lần sau trở đi sẽ bị phạt 100,000 won.

*****
은진: 외국인 건강보험 가입-자격 관리체계 개선 내용을 담은 ‘국민건강보험법 시행령 및 시행규칙’ 개정안을 지난8월 29일부터 오는 10월8일까지 입법예고 중입니다. 현재 국내 3개월 이상 체류한 외국인은 개인의 필요에 따라 건강보험에 지역가입자로 가입할 수 있지만 앞으로 6개월 이상 체류하면 지역가입자로 의무적으로 가입해야 합니다. 개정안에 대한 입법예고 기간이 끝난 뒤 법제처 심사를 거쳐 국무회의를 통과하면 공포 후 시행할 계획입니다.
히엔: Đề án sửa đổi luật liên quan đến luật bảo hiểm quốc dân đang được dự thảo có nội dung liên quan đến việc tham gia bảo hiểm và hệ thống quản lý đối với người nước ngoài. Hiện tại người nước ngoài nhập cảnh vào Hàn Quốc sau 3 tháng có thể tham gia bảo hiểm quốc dân một cách tự nguyện, tùy theo yêu cầu của mỗi cá nhân. Tuy nhiên theo dự án luật sửa đổi thì người nước ngoài lưu trú ở Hàn Quốc từ 6 tháng trở lên sẽ bắt buộc phải tham gia bảo hiểm. Thời gian dự thảo sẽ kết thúc ngày 8 tháng 10 này, luật sẽ được thẩm tra pháp chế. Luật sửa đổi sẽ được công bố sau khi được hội đồng nhà nước thông qua.

*****
은진: 10월 4일에 정부종합청사 앞에서 2018 전국이주노동자대회를 지지하고 연대하는 기자회견이 있었습니다. 사업장 이동제한, 고용허가제, 이주노동자 최저임금 삭감, 숙식비 강제징수, 이주노동자 폭력 단속, 여성이주노동자에 대한 차별과 폭력 등의 문제들을 지적하고 개선 요구했습니다. 이에 관련해서 관련해서10월 14일 오후 2시에 서울시 파이낸스빌딩 앞에서 2018전국이주노동자대회 집회가 있을 겁니다.
히엔: Ngày 4/10 vừa rồi đã có họp báo ủng hộ và kết nối đại hội người lao động di trú toàn quốc năm 2018, chỉ trích và yêu cầu cải thiện, giải quyết các vấn đề liên quan đến người lao động nước ngoài tại Hàn Quốc, gọi là lao động di trú, như hạn chế việc chuyển chỗ làm việc, chế độ đồng ý sử dụng lao động, cắt giảm lương tối thiểu, cưỡng chế khấu trừ tiền ăn ở, bạo lực trong truy bắt, phân biệt đối xử và bạo lực đối với lao động nữ, v.v. Theo đó thì chủ nhật ngày 14/10 tại ga Sijeong sẽ có biểu tình yêu cầu quyền lợi người lao động di trú.

*****
은진: 법무부가 불법체류자 특별대책을 시행하고 있습니다. 10월 1일부터 내년 3월 말까지 6개월간 ‘특별 자진출국 기간’을 운영합니다. 이에 따라 해당 기간 내에 지진 출국하는 경우 입국금지의 불이익 조치를 당하지 않게 됩니다. 반면에 단속에 적발된 불법체류자는 최대 10년간 입국 금지합니다. 또한 11월부터 건설업 불법취업자는 ‘원스트라이크 아웃제’를 적용해 합법체류 외국인이라 하더라도 1회 적발 시 바로 출국 조치합니다.
히엔: Bộ tư pháp đang thi hành chính sách đặc biệt đối với người cư trú bất hợp pháp. Từ ngày 1/10 đến cuối tháng 3 năm sau là thời gian xuất cảnh tự nguyện. Nghĩa là, trong khoảng thời gian này nếu người cư trú bất hợp pháp tự nguyện về nước thì sẽ không bị cấm nhập cảnh, nhưng nếu bị phát hiện thì sẽ bị cấm nhập cảnh trong vòng tối đa là 10 năm. Thêm nữa là từ tháng 11 sẽ áp dụng chế độ “One strike out”, nghĩa là kể cả người cư trú hợp pháp nhưng nếu bị phát hiện, dù là lần đầu, làm việc bất hợp pháp trong lĩnh vực xây dựng thì sẽ bị buộc xuất cảnh.

*****
은진: 오는 10월18일에 세종대학교 컨벤션홀에서 청년 과학기술인 일자리 박람회가 열릴 겁니다. 이번에는 100여 개 기업이 참가할 거고 면접 사전 등록은 10월16일까지입니다. 채용 설명회, 이공계 선배와의 직무 멘토링, 취업 상담 및 컨설팅, 이력서 무료 사진 촬영, 면접이미지메이킹 등 다양한 부대행사 및 이벤트가 있을 겁니다.
히엔: Ngày 18/10 này tại trung tâm hội nghị trường đại học Sejong sẽ diễn ra hội chợ việc làm cho thanh niên khoa học kĩ thuật, tức là dành cho các bạn học chuyên ngành thuộc lĩnh vực khoa học kĩ thuật đấy ạ. Hội chợ lần này có khoảng 100 công ty tham gia, các bạn có thể đăng ký trước để được phỏng vấn với công ty mình quan tâm tại hội chợ. Hạn đăng ký là đến ngày 16/10. Đến hội chợ các bạn có thể được nghe các bài nói chuyện về xu hướng tuyển dụng, thông tin việc làm, mẫu hình lý tưởng cho các công ty, chiến lược tìm việc, nghe tư vấn từ người đi trước về công việc thực tế, giúp đỡ để thành công trong tìm việc nghiên cứu và phát triển R&D. Ngoài ra còn có nhiều hoạt động thú vị như là giúp tạo hình ảnh khi phỏng vấn, chụp ảnh sơ yếu lý lịch miễn phí, trắc nghiệm nghề nghiệp, v.v.

목록으로
메뉴, 검색 닫기