[착한뉴스] 8화

Ep.8 착한뉴스

▷진행자: 히엔, 은진

*****착한 뉴스 8*****

히엔: 첫 번째 코너로는 최근 소식을 알려 드리는 시사코너입니다.
은진: Đầu tiên là Góc Thời sự, thông tin về những sự kiện gần đây.

은진: 2019년 3월 4일부터 법무부는 유학생 비자제도를 개선하여 시행했습니다. 그 동안 대학 측에 유학생 선발의 자율권을 최대한 부여하였으나 미등록 체류자가 급격히 증가함에 따라 제도가 개선된 것입니다.
히엔: Từ ngày 4/3/2019, Bộ Tư pháp đã sửa đổi và thực hiện chế độ visa du học sinh. Trước đây Bộ đã cho các trường đại học quyền tự do tối đa trong việc tuyển chọn du học sinh nhưng vì sự gia tăng quá nhanh số du học sinh cư trú không đăng ký cư, chế độ này đã được sửa đổi.

은진: 주요 개선내용은 베트남인 어학연수생에 대하여 “유학경비 보증제도”를 시범 적용하는 것을 포함하여, 대학부설 어학원에 대한 유학생 초청기준 강화, 하위대학 학부생에 대한 어학능력 기준 강화, 전자비자 발급 대상 확대 및 시간제 취업 허용 업종 확대 등이 있습니다.
히엔: Các nội dung sửa đổi chủ yếu bao gồm: áp dụng thử nghiệm Chế độ bảo đảm kinh phí du học, tăng cường tiêu chuẩn mời du học sinh đối với các trường học tiếng, tăng cường tiêu chuẩn năng lực ngôn ngữ đối với sinh viên đại học các trường bị giới hạn, mở rộng đối tượng cấp phát visa điện tử, mở rộng ngành nghề cho phép làm việc theo thời gian.

은진: 2018년 미등록 체류자 중 베트남 유학생이 66% 이상을 차지했습니다. 2016년 대비 2018년 베트남인 어학연수생의 미등록 체류자가 404% 증가한 셈입니다. 앞으로 베트남인 어학연수생은 비자발급을 위해서 베트남 및 한국에 본점이나 지점을 둔 시중은행에 지급유보방식의 금융상품에 가입하고 미화 1만 달러를 예치한 후 그 잔고 증명서류를 제출하여야 합니다. 지급유보방식은 6개월 단위로 500만원씩 분할 인출이 가능합니다.
히엔: Năm 2018 Việt Nam chiếm trên 66% trong tổng số du học sinh cư trú không đăng ký, và so với năm 2016 thì số học sinh Việt Nam du học tiếng cư trú không đăng ký tăng 404%. Từ nay, để được cấp visa du học tiếng thì du học sinh Việt Nam phải đăng ký sản phẩm tín dụng với phương thức chi trả bảo lưu của ngân hàng có trụ sở chính hoặc chi nhánh tại Việt Nam và Hàn Quốc, gửi 10,000 đô la Mỹ rồi nộp giấy chứng nhận số dư. Phương thức bảo lưu chi trả cho phép rút 5,000,000 won mỗi 6 tháng.

은진: 앞으로 한국어 강사 요건을 국립국어원 발급 3급 강사 자격증 소지자로 규정하고 강사 1명당 유학생 수를 30명 이내로 제한한다고 합니다. 미등록 체류 다발국가로 고시된 21개국 및 중점관리 5개국 국민이 하위대학 학부과정에 입학하고자 할 경우 토픽 3급 또는 토플 530점 등 어학능력 요건을 반드시 구비하여야 합니다. 또한 토픽 4급 이상을 취득해야지만 제조업 분야의 시간제 취업이 허용됩니다.
히엔: Bộ cũng quy định giáo viên tiếng Hàn phải có Chứng chỉ giáo viên cấp 3 do Viện Quốc ngữ quốc lập cấp và giới hạn số du học sinh trên mỗi giáo viên là không quá 30. Trường hợp công dân 21 nước được thông cáo có nhiều người cư trú không đăng ký và 5 nước được quản lý trọng điểm muốn nhập học đại học tại một trường đại học bị giới hạn thì nhất định phải đáp ứng điều kiện năng lực ngôn ngữ như TOPIK cấp 3 hoặc TOEFL 530, v.v. Thêm nữa là du học sinh phải có TOPIK cấp 4 trở lên mới được phép làm thêm trong lĩnh vực sản xuất chế tạo.

**

은진: 다음 소식입니다. 2019년 3월 8일에 오후 서울 광화문 광장에서 제35회 한국여성대회가 열렸습니다. 이 행사로 광화문, 안국동, 인사동, 종로 일대에서 “3.8 여성행진”이 진행되었습니다. 낙태죄 폐지, 여성 정치대표성 확대, 성별임금격차 해소 등 성평등 사회를 만들기 위해 필요한 의제를 구호를 외치며 행진하였습니다.
히엔: Chiều hôm qua 8/3/2019, tại quảng trường Gwanghwa-mun Seoul đã diễn ra Đại hội phụ nữ Hàn Quốc lần thứ 35. Đại hội cũng đã tiến hành “Tuần hành phụ nữ 8/3” quanh khu vực Gwanghwa-mun, Anguk-dong, Insa-dong, Jongno, hô vang khẩu hiệu là các vấn đề cần giải quyết để tạo nên một xã hội bình đẳng giới như “Bãi bỏ tội phá thai”, “Tăng đại biểu chính trị nữ giới”, “Xóa bỏ khác biệt tiền lương theo giới tính”, v.v.

은진: 여성신문에 따르면 서울시 강남구여성능력개발센터가 “결혼이주여성 법류-인권 강의 및 직업체험”에 참여할 수강생을 모집하고 있습니다. 서울시에 거주하는 결혼이주여성 20명을 대상으로 3월 25일부터 3개월간 진행되며 한국 사회에 대한 법률, 인권, 문화에 관한 강의와 함께 직업인으로서의 준비과정이 마련됩니다. 교육과정 이수 후에는 취업 연계를 위한 상담 및 취업정보를 제공한다고 합니다. 이 행사는 3월 18일까지 강남구여성능력개발센터 홈페이지(herstory.or.kr)에서 신청서를 다운받아 이메일 또는 직접 방문해 신청 접수할 수 있습니다.
히엔: Theo Báo Phụ nữ thì Trung tâm phát triển năng lực nữ giới quận Gangnam, Seoul đang tuyển phụ nữ kết hôn di trú tham gia chương trình đào tạo về pháp luật – nhân quyền và trải nghiệm nghề nghiệp. Chương trình đào tạo 20 phụ nữ kết hôn di trú đang sống ở Seoul trong vòng 3 tháng (từ 25/3) về pháp luật, nhân quyền, văn hóa Hàn Quốc, cũng như quá trình chuẩn bị cho người đi làm. Sau khi hoàn thành khóa học, học viên sẽ được giúp đỡ tìm việc làm thông qua việc tư vấn và cung cấp thông tin việc làm. Các bạn có thể tải mẫu đơn đăng ký ở trang chủ của Trung tâm phát triển năng lực nữ giới quận Gangnam (herstory.or.kr) và nộp đăng ký qua email hoặc trực tiếp tại trung tâm đến ngày 18/3.

****

히엔: 다음은 저희 착한 뉴스에 추가된 코너죠?
문화나 생활 속 한국어를 통해 그에 담긴 정보를 소개하는 한국 동향 코너입니다.
은진: Tiếp theo là chuyên mục mới của chúng mình, gọi là Góc Xu hướng. Chúng mình sẽ giới thiệu xu hướng Hàn Quốc qua tiếng Hàn trong văn hóa hoặc sinh hoạt.

히엔: Hôm nay chúng mình cùng học tiếng Hàn qua một lời thoại trong phim “Công việc khắc nghiệt – Extreme job” nhé. Đây là một phim rất nổi tiếng gần đây tại Hàn Quốc. 오늘은 최근에 한국에서 인기인 영화 [극한직업]의 대사 한 부분을 통해 한국어를 배워보고자 합니다. 언니, [극한 직업]은 어떤 영화인까요?
은진: 네, 극한 직업은 범인을 잡기 위한 마약반 형사팀원들의 고군분투를 다룬 코미디 영화입니다. 극중에 이 형사팀원들이 이 범죄 조직을 잡기 위해 범죄 조직이 있는 건물의 맞은 편 치킨집에서 잠복하면서 생기는 상황들이 재미있게 표현되어있습니다. 범인들의 눈을 속이기 위해 낮에는 치킨장사를 밤에는 잠복근무를 힘들게 하기 때문에 이 영화 제목이 극한직업 인거죠.
히엔: Đây là phim hài nói về cuộc chiến đấu đơn độc của một nhóm cảnh sát hình sự truy bắt tội phạm ma túy. Trong phim có nhiều tình huống khôi hài xảy ra khi các anh cảnh sát mai phục ở quán gà rán đối diện toàn nhà cứ điểm của tổ chức tội phạm. Để tránh bị nghi ngờ, ban ngày các anh ấy phải kinh doanh gà rán, ban đêm thì thực hiện công việc mai phục rất vất vả – thế nên tên phim là “Công việc khắc nghiệt”. Chúng ta hãy nghe biểu hiện tiếng Hàn trong phim hôm nay nhé.

은진 : 오늘 우리가 배워볼 표현입니다. 극중 반장님이 치킨 주문 받을 때 했던 대사죠.
히엔 : Đây là biểu hiện hôm nay chúng ta sẽ học. Đây là lời đội trưởng nói khi nhận đặt hàng.
은진: 지금까지 이런 맛은 없었다. 이것은 갈비인가 통닭인가
히엔: Trước giờ chưa có vị ngon như này. Cái này là sườn hay là gà rán nguyên con vậy
은진 : ‘지금까지 이런 맛은 없었다.’ 라는 말은 그 만큼 이런 맛이 맛있다는 표현을 사용된 거죠.
어떠한 것을 강조하여 궁금증을 유발 시킬 때 사용 할 수 있는 표현입니다.
이런 뒤의 ‘맛’이라는 표현대신 강조하고자 하는 것을 대입하여 표현할 수 있습니다.
예를 들어, 지금까지 이런 (할인)은 없었다. 라고 표현하면 ‘할인’의 조건이 기존과 다르게
파격적이라는 의미인 것이죠.
히엔 : Trước giờ chưa có vị ngon như vậy, nghĩa là hướng vị này là rất ngon. Biểu hiện này dùng khi muốn nhấn mạnh, làm người nghe tò mò. Các bạn có thể thay từ ‘맛’, nghĩa là hương vị, bằng từ khác mà mình muốn nhấn mạnh. Ví dụ “지금까지 이런 할인이 없었다”, trước giờ chưa có đợt giảm giá nào như thế này, có thể hiểu là siêu giảm giá hay tương tự như vậy.

목록으로
메뉴, 검색 닫기