[베트남 통신] 베트남 건설노동자 10명 체불임금 1억 3천만 원 받아

베트남 건설노동자 10명 

체불임금 1억 3천만 원 받아 

6월 27일 민주노총에 속한 건설노조의 도움으로 베트남 건설노동자 10명이 그간 체불된 임금 1억 3천만 원을 받게 되었습니다. 체불 임금을 받게 된 노동자들은 감사한 마음으로 ‘한베짝짜꿍’에 200만원을 기부해주셨습니다. 엄마나라말 교육을 위한 서울 마포구 베트남 엄마들의 모임인 ‘한베짝짜꿍’은 외부 후원을 전혀 못 받아서 활동비와 강사비 마련에 어려움을 겪고 있는 상황인데 가뭄에 단비가 내린 것처럼 후원받게 되어 너무 감사했습니다.

베트남 노동자와 베트남 결혼이주여성들을 대신하여 다시 한 번 장형창 사무국장님을 비롯한 모든 건설노조 조합원님께 감사한 마음을 표합니다.

 

▲ 서울 마포구 베트남 엄마들의 모임인 ‘한베짝짜꿍’에서 엄마나라말 베트남어를 배우고 있는 아이들

Cám ơn anh em VN ngành xây dựng!

Như các ace cũng biết, trung tâm Tâm đầu Hợp Ý Hàn Việt do các ce VN ở quận Ma Pô lập ra vào tháng 4 năm nay, do tôi làm chủ tịch, nhằm hỗ trợ lẫn nhau khi gặp khó khăn và mở 3 lớp dạy tiếng Việt cho con của mình và 2 lớp dạy tiếng Hàn cho chính mình học. Nhưng hiện tại vì ko được nhận tài trợ của nhà nước nên các ce tự nộp phí mỗi người 1 man won mỗi tháng để trả phí cho thầy cô và mua bánh trái cho trẻ. Vì ko đủ tài chính nên ko trang trãi được nhiều thứ nên đang khó khăn.

Cùng lúc đó, các ae nganh xây dựng bị nợ lương nên đã nhờ tôi hỗ trợ và tôi đã liên hệ với bên công đoàn xây dựng để giúp đỡ anh em. Hôm nay chúng tôi cùng xuống hiện trường Đe Jon và đã đòi nốt tổng số tiền là 135,000,000 won cho ae.

Và hôm nay, anh Thắng và anh Tuấn đại diện cho các ae ngành xây dựng trao tặng 2 triệu won cho trung tâm Tâm Đầu Hợp Ý Hàn Việt để hỗ trợ phí giảng dạy tiêng Việt cho con em gia đình Hàn Việt và dạy tiếng Hàn cho chị em Việt. Thay mặt các ce trung tâm Tâm Đầu Hợp Ý Hàn Việt, tôi xin gửi lời cám ơn đến anh Thắng, anh Tuấn và 8 ae khác, sự hỗ trợ của các anh chính là những giọt mưa ngọt ngào trong mùa khô cạn, chúng em sẽ sử dụng đúng nơi đúng chổ tấm lòng các anh đã tặng cho.

Nhân đây, xin báo cho các lđ ngành xây dựng biết, khi làm ở hiện trường, nhớ chụp cái cổng hiện trường, tấm bảng có ngay cổng hiện trường, có như vậy sau này nếu bị nợ lương sẽ dễ dàng hơn. Và nếu bị nợ lương, hãy liên hệ cho công đoàn xây dựng, công đoàn sẽ đòi miễn phí cho( tất nhiên là liên hệ cho tôi, tôi sẽ nhờ bên đó cho, nội dung này chỉ áp dụng cho ngành xây dựng nha).

Còn nưã, nếu ace nào có lòng muốn tài trợ lớp học Hàn Việt thì cứ liên hệ với chúng tôi nha, vô cùng cảm kích tấm lòng của các ace.

 

원옥금 | 재한베트남공동체 대표

‘동행’이라는 베트남어 통번역 사무실을 운영하며 주로 법원 통역을 하고 있다. 그리고 이주민 인권 및 노동 문제에 꾸준히 관심을 갖고 활동해오며 ‘재한베트남공동체’ 대표를 맡고 있다. 작년 10월부터는 서울시 외국인분야 명예시장으로 위촉되어 활동중이다.

목록으로
메뉴, 검색 닫기