[베트남통신] 제3회 베트남공동체 축구대회 ‘희망월드컵’에 함께 해주세요.

Hãy đồng hành cùng Cộng Đồng Việt Nam!

 

Mỗi khi thu về, Cộng đồng Việt Nam cùng với những lao động Việt Nam tại Hàn Quốc hào hứng tổ chức giải bóng đá gây quỹ từ thiện. Giải bóng đá này được tổ chức 2 lần rồi và năm nay là năm thứ 3 tổ chức mùa giải.

 

Tại sao Cộng Đồng Việt Nam lại tổ chức giải bóng đá này?

Là để tạo sân chơi cho những lao động Việt Nam sau những ngày làm việc vất vả có cơ hội được thoả thích chạy nhảy trên sân bóng rộng lớn để tận hưởng cái cảm giác tư do, thoải mái.

 

 

Và một lý do nữa là quyên góp để giúp các em nhỏ vùng cao đang có cuộc sống khó khăn thiếu thốn. Việt Nam ta hiện vẫn là một nước nghèo, đặc biệt các em nhỏ dân tộc thiểu số ở vùng cao nguyên miền trung và miền bắc có hoàn cảnh rất khó khăn. Các em này phải lội song lội suối mỗi ngày để đến trường, với bàn tay nhỏ bé của mình, các em phải tự nấu cơm, tự chăm sóc cho mình, phụ cha mẹ làm nương làm rẫy. Dù vậy, các em vẫn cố gắng đến trường để  học lấy cái chữ, các em vẫn mơ về 1 tương lai tốt đẹp.


Vì vậy, để CHẮP CÁNH ƯỚC MƠ đó, Cộng Đồng Việt Nam cùng 8 đội bóng tổ chức giải bóng đá hàng năm, qua giải bóng, chúng tôi đã quyên góp tiền đem về xây ký túc xá cho các em. Qua 2 giải bóng của năm 2014 và năm 2015, chúng tôi đã quyên góp được 8 triệu won, tương đương 150 triệu đồng, đã xây được ký túc xá cho các em nhỏ của trường Bản Váng ở Bắc Cạn, miền bắc Việt Nam.

Các bạn hãy xem hình ảnh minh họa sau

Và vẫn với chủ đề ‘CHẮP CÁNH ƯỚC MƠ’, năm nay Cộng đồng Việt Nam tại Hàn Quốc đón giải bóng đá đầy ý nghĩa này với cái tên “GIẢI BÓNG ĐÁ GÂY QUỸ TỪ THIỆN LẦN 3- NIỀM TIN VÀ HY VỌNG” cùng sự hỗ trợ của trung tâm người nước ngoài Ansan

 

Nhưng để tổ chức một giải bóng đá, cần đến nguồn kinh phí không hề nhỏ. Hiện tại mặc dù đã được Trung Tâm người nước ngoài Ansan hỗ trợ nhưng vẫn cần một số tiền khá lớn.

Kinh phí cần thiết được liệt kê qua bản biểu sau:

 Hàng mục  Số tiền
 Phí thuê sân bóng  200,000
 Phí thuê lều, bàn ghế  500,000
 Phí thuê âm thanh  200,000
 8 Cờ lưu niệm v.v  1,140,000
 2 Băng rôn  150,000
 1 Cúp  200,000
 Cơm trưa  2,100,000
 Nước  120,000
 Thuê trọng tài 4 người  400,000
 Giải thưởng 1,2,3  1,000,000
    6,010,000

8 đội bóng tham gia thi đấu, mỗi đội sẽ đóng phí thi đấu là 200.000 won, tổng cộng 8 đội là 1.600.000 won. Vì vậy, kinh phí tổ chức giải bóng sẽ thiếu khoảng 4,410,000 won. Số tiền này, Cộng đồng Việt Nam phải suất ra, trong khi Cộng  Đồng Việt Nam hiện tại không hề có nguồn thu nhập nào, tổ chức chúng tôi chỉ bao gồm những ‘người chuyên vác tù và hàng tổng’, khi người Việt Nam ở Hàn Quốc gặp khó khăn, chúng tôi đứng ra giúp đỡ theo khả năng của mình, và giải bóng đá này cũng thế, số tiền quyên góp được trong giải bóng, chúng tôi sẽ đem về Việt Nam làm từ thiện ở Việt Nam.

Vì vậy, Cộng Đồng Việt Nam tha thiết kêu gọi các bạn hãy chung tay góp sức để cho giải bóng năm nay cũng được tổ chức 1 cách hào hứng và vui vẻ, không phải lo âu về vấn đề kinh phí nữa. 

+Tên giải bóng năm 2016 : 

GIẢI BÓNG ĐÁ GÂY QUỸ TỪ THIỆN 

LẦN 3- NIỀM TIN VÀ HY VỌNG 

+Chủ đề :   ‘CHẮP CÁNH ƯỚC MƠ’          

+Khi nào : ngày 9 tháng 10 năm 2016

+Ở đâu : 안산 원시운동장 (경기도 안산시 단원구 원시동)

Chúng tôi nhiệt liệt hoan nghênh chào đón các bạn đến tham gia cổ vũ 8 đội bóng thi đấu cùng chúng tôi.

Nếu các bạn ở xa hay không có thời gian đến tham gia cổ vũ được, xin đóng góp qua sổ tài khoản của Cộng Đồng Việt Nam Tại Hàn Quốc.

농협 355-0034-1714-83, 

재한베트남공동체

[한국어 안내]

제3회 베트남공동체 축구대회 ‘희망월드컵’에 함께 해주세요. 

해마다 가을이면 한국에서 일하고 있는 베트남 노동자들이 모여 축구대회를 열고 한바탕 흥겨운 잔치를 열었습니다. 저희 베트남 공동체가 만들어진 2014년부터 매년 경기 지역의 이주노동자 축구팀들을 모아 대회를 개최했습니다. 올해가 벌써 세번째입니다. 

재작년에는 수원에서, 작년에는 군포에서, 그리고 올해는 안산에서 축구대회가 열릴 예정입니다.

저희 재한베트남공동체가 축구대회를 개최하는 것에는 몇가지 이유가 있습니다. 

우선 고향 베트남을 떠나 먼 한국에 와서 힘들게 일하고 있는 노동자들이 넓은 운동장에서 뛰고 즐기며, 하루만이라도 해방감을 맛보게 하려는 마음에서 가을 축구대회를 시작하게 되었습니다.  

그리고 또 다른 중요한 목적은 베트남 오지에 살고 있는 어린이들을 돕기 위한 것입니다. 베트남은 아직 가난한 나라입니다. 특히 중부와 북부의 고원지대에 살고 있는 소수민족 어린이들은 정말 어려운 환경에서 자라고 있습니다. 그곳에 어린이들은 비를 피할 변변한 기숙사도 없고, 제대로 먹을 것도 없어, 고사리손으로 스스로 밥을 지어 거의 맨밥을 먹으며, 그래도 미래에 대한 꿈을 잃지 않고 열심히 살고 있습니다. 

그래서 저희 재한베트남공동체는 한국에 살고 있는 우리가 이 어린이들에게 희망을 주는 일을 해보자고 생각했습니다. 축구대회를 통해 모금을 하고, 그 돈으로 뭔가 이 아이들을 돕기로 한 것입니다. 다행히 축구대회에 참가팀들도 저희 공동체의 뜻에 동의해줬고, 우승상금을 기꺼이 내놓기까지 했습니다. 2014년과 2015년 두번의 축구 대회를 통해 약 800만원의 성금을 모을 수 있었습니다. 한국에서 일하는 이주 노동자의 살림이 그리 넉넉한 것이 아닌데, 고국의 어린이들을 돕겠다는 소중한 마음을 모아 큰 돈이 되었습니다. 물론 대회를 격려하러 와 주신 많은 한국인들도 모금에 적극적으로 동참해 주셨습니다.  

저희 재한 베트남공동체는 이 성금으로 베트남 북부 박칸성의 오지마을 반방에 있는 초등학교의 기숙사를 지을 수 있었습니다. 시설이 좋은 현대식 기숙사는 아니지만, 이제는 비가 오더라도 비를 맞지 않아도 되고, 집이 멀어서 통학이 힘든 어린이들도 안심하고 학교에서 생활할 수 있게 되었습니다. 

저희 베트남공동체는 앞으로도 계속 베트남 이주노동자 축구대회를 개최하려고 합니다. 특히 3회를 맞는 올해에는 ‘희망월드컵’이라는 이름으로 안산이주민센터의 지원으로 함께 하고자 합니다. 

그러나 축구대회를 개최하기 위해서는 많은 비용이 들어갑니다. 가능한 적은 비용으로 대회를 치뤄도 600만원이 넘는 비용이 필요합니다. 다행히 올해 경기장은 안산이주민센터의 도움으로 저렴하게 임대하였음에도 큰 돈이 필요합니다.  

 항목  금액
 경기장 임대  200,000
 집기 임대(천막의자)  500,000
 음향기기 임대(밴드)  200,000
 축구경기용품  1,140,000
 현수막  150,000
 우승컵  200,000
 도시락  2,100,000
 생수  120,000
 심판 초빙      400,000
 상금  1,000,000
 합  계  6,010,000

 

축구대회에 참여하는 8개팀은 각각 20만원씩 참가비를 각출할 예정입니다. 그래도 부족한 441만원은 온전히 저희 베트남공동체가 부담해야 합니다. 그날 모이는 성금은 전액 베트남 오지 어린이를 돕기 위한 일에 써야 하기 때문입니다. 

그러나 재한베트남공동체의 재정은 현재 그리 넉넉하지 못합니다. 저희는 국가나 지방단체 또는 타 기관의 지원 없이 단독으로 운영하는 단체이기 때문에 별다른 수입이 없습니다. 그래서 저희 공동체운영위원회에서는 많은 경비가 필요한 축구대회를 계속 할 것인지에 대해 심각한 토론이 있었습니다. 결론은 어렵더라도 대회를 개최하기로 하였습니다. 

무엇보다 축구대회를 1년 동안 기다려온 베트남노동자들을 실망시킬 수 없고, 또 베트남 오지의 어린이들에게 꿈과 용기를 주는 일을 중단할 수는 없기 때문입니다. 

그래서 저희 재한베트남공동체는 저희의 역량을 최대한 모으고 그래도 부족한 부분은 어렵지만 각계에 후원을 요청드리기로 했습니다. 저희 베트남노동자 축구대회가 매년 계속 될 수 있도록 후원을 부탁드립니다. 후원해주신 금액은 대회를 위해 소중하게 쓰겠습니다. 그리고 후원해주신 분들은 그 뜻이 베트남 오지어린이 돕기에도 잘 전달 되도록 하겠습니다. 

□ 대회개요

대 회 명 : 제3회 베트남공동체 축구대회(희망월드컵)

일    시 : 2016년 10월 9일 (일요일)

장    소 : 안산 원시운동장

참 가 팀 : 베트남노동자 축구팀 8개팀

주    최 : 재한베트남공동체

지    원 : 안산이주민센터

□ 후원계좌 

농협 355-0034-1714-83, 재한베트남공동체 

 

   
목록으로
메뉴, 검색 닫기